Tips inför tryck

Dokumentformat
Original ska i första hand levereras till oss i PDF-format. Anpassning till vår typ av produktion görs genom att använda vår inställningsfil, X Branding Tryckkvalitet (högerklicka och välj Spara som). Spara filen på hårddisken och installera genom att dubbelklicka på den. Inställningen “X Branding Tryckkvalitet” är nu valbara vid PDF-Export i alla program.

Öppna dokument
Öppna dokument från layoutprogram betraktas inte som tryckfärdiga original men kan hanteras av oss. Använd om möjligt programmens packningfunktioner för att säkerställa att allt innehåll skickas med, kom ihåg att inte glömma typsnitten.

Skalning
Då layoutprogrammen har begränsningar i sidstorlek måste stora original levereras skalade. Om storleken överstigen 5 meter i bredd eller höjd ska originalen skalas ner x-antal gånger (1:x). Observera att upplösning då måste vara “x” gånger högre. Ex. om du skalar ner originalet till skala 1:4 så måste upplösningen vara 4 gånger högre på dina original (bilder etc).

Upplösning
För bästa kvalitet ska pixelbilder i originalen ha en upplösning som är anpassad till produkten. För hög upplösning ger inte bättre kvalitet utan resulterar bara i tyngre filer och längre processtider. Betraktningsavståndet till produkten är avgörande för vilken upplösning som krävs. Tabellen nedan visar olika format med normala betraktningsavstånd och rekommenderad upplösning. Enheten för upplösning är dpi (dots per inch) och anges alltid i skala 1:1. Original som är skalade 1:4 ska följaktligen ha 4 gånger högre upplösning än angiven i tabellen.

Storlek Betrakningsavstånd Upplösning
< 1 m 0,3 – 1m 150-200 dpi
1 –  2m 1 – 5m 80-100 dpi
2 – 3m 5 – 10m 50-70 dpi
> 5m > 10m 50 dpi

x

Utfall (Bleed)
Alla original ska levereras med 5 mm utfall. Bakgrund eller bildobjekt som går ända ut till trycksakens kant måste placeras i utfallsmarginalen. I Indesign anges utfallet under Arkiv/Dokumentinställningar.

Skärmärken (Crop Marks)
Originalen ska levereras med skärmärken. Detta sker automatiskt vid export till PDF om inställningsfilen (X Branding Tryckkvalitet.joboptions) används. Kontrollera att märkena finns i PDF-filen efter export.

Övertryck
Använd inte övertryck i originalen, dessa inställningar kommer att ignoreras i produktionen. Kontrollera att eventuella negativa (vita) logotyper inte har attributen övertryck, då kommer de inte att komma med i tryck.

Överföring av färdigt original
När du gjort klart ditt original packar du det med ZIP-komprimering om det är flera filer. När du ska föra över filen till oss för produktion kan det ske på två sätt. Är originalets filstorlek mindre än 10 Mb kan du e-posta det till prepress@xbranding.se, är det större än 10 Mb föredrar vi att du skickar det via WeTransfer, www.wetransfer.com och aviserar detta till prepress@xbranding.se.

Har du några frågor är du välkommen att ringa oss på 0156 – 420 500 alternativt skicka ett mail till prepress@xbranding.se. Lycka till med ditt skapande, vi ser fram emot att ta emot ditt färdiga original.

Custom Design
x