Kreativ Produktion

Du som är kreatör kan ge oss allt från en vision till en detaljerad idéskiss. Sedan hjälper vi till att ta fram lämpliga, kreativa lösningar. Vi trycker med hög kvalitet på glas, plexi, wellpapp, Re-board, papper, textil, dörrar och mycket annat. Materialet kan ha ända upp till 70 mm tjocklek och formatet kan vara nästan obegränsat.

I vår digitaliserade efterbehandling kan vi fräsa, skära, bocka, böja, forma, stansa och biga för att ta fram exakt den form som behövs. Som kronan på verket kan vi utnyttja ljud, ljus och rörelser för att skapa överraskande effekter.

Vid startmötet diskuterar vi vad som ska uppnås med kommunikationen och vilka kreativa lösningar som kan tänkas. Vi diskuterar också praktiska krav och önskemål som kan finnas, exempelvis kravspecifikationen för en byggnation. Sedan konstruerar vi ibland en 3D-skiss som du får godkänna innan vi startar produktionen av slutprodukten. Genom vårt engagemang och noggrannhet i detaljerna har vi fått en mängd trogna uppdragsgivare genom åren. Kunder som hela tiden sporrar oss att bli ännu bättre på vår främsta uppgift – kreativ produktion.

Man skulle kunna säga att din idé vilar i goda händer.

 

Custom Design
x